Till samtliga medlemmar i Strängnäs Volleybollklubb

Kallelse till årsmöte i Strängnäs Volleybollklubb

Tid: 18:00 Måndag den 4 september 2023

Plats: Flodins väg 19 i Strängnäs

Föredragningslista 2023: https://hem.strangnasvolleyboll.se/wp-content/uploads/2023/08/foredraglista_2023.pdf

Budget, styrelsens förslag/propositioner, balans och resultat rapport kommer presenteras på mötet.

Välkomna!