Till samtliga medlemmar i Strängnäs Volleybollklubb

Kallelse till årsmöte i Strängnäs Volleybollklubb

Tid: 19:00 Måndag den 16 augusti 2021

Plats: Sergeantstigen 5

Alla dokument och föredragningslista etc kommer publiseras vartefter i god tid innan mötet:

Föredragningslista 2021:

Balansrapport:

Resultatrapport:

Verksamhetsberättelse:

Budget, styrelsens förslag/propositioner, balans och resultat rapport, kommer presenteras på mötet:

Välkomna!