Hej
Vi har ändra tränignstid för 14 år och äldre. Vi tränar onsdgar 18-20 i paulinska istället för torsdagar.

Den andra träningen är måndagar 18-20 som tidigare.

/Fredrik