Hej

Do har kommit till strängnäs Volleybollklubb. Hemsdian är under uppbyggnad. Under tiden kan du gå in på idrottOnline för att hitta information om klubben

Du hittar också våran gamla hemsida på www.strangnasvolleyboll.se/arkivweb

Hälsning
Fredrik Spele

070-3780797