Avgift för Strängnäs Volleybollklubb

I nedan beskrivs medlemsavgifter och träningsavgifter som gäller för säsongen 2019-07-01 till 2020-06-30.

Avgifter betalas in till Strängnäs Volleybollklubbb Bankgirokonto 5114-8740

När inbetalning gjorts skicka mail till info@strangnasvolleyboll.se och beskriv för vem betalningen gäller och vad som har betalats. Har ni löst medlemskap för första gången ska följande information skickas med i mailet:
– Namn
– Adress
– Postnummer
– Postadress
– Personnummer (Alla 10 siffror)
– e-mailaddress
– Hem-telefonnummer
– Mobiltelefonnummer
– Träningsgrupp

OBS om Familjemedlemskap betalats så skicka uppgifter på samtliga familjemedlemmar.

Medlemsavgifter visas i nedanstående tabell. Familjemedlemskap betyder att alla i familjen är medlemmar(rösträtt) och får delta på träningar + övriga förmåner. För att räknas som familj måste man bo på samma ställe.

Medlemskap enskild person (ingen träning) 100 kr

Familjemedlemskap (familjemedlemskap + träning) 250 kr

Totalt blir det 250 för en familj – individuell medlemskap + träning.

För den som tränar regelbundet och har deltagit på minst en match får Volleyboll licens, BeachVolleyboll licens och overall. De som har overall får ny när dom behöver ny storlek. Overallerna är inte alltid nya och den som har en för liten overall ska lämna in för återbruk till annan spelare.